NLP Health Coaching

Wat is NLP health coaching?

NLP health coaching is NLP, gericht op het bereiken van doelen op het terrein van gezondheid en welzijn. Je gaat na, wat je belemmert om je zo te voelen als je je wilt voelen en je zo te gedragen als je je wilt gedragen.

Vaak zijn dat onbewuste, irrationele gedachtenpatronen. Of belemmerende overtuigingen. Maar het is niet alleen van belang wat je denkt of gelooft, maar ook hoe je dat innerlijk weergeeft. Welke beelden, geluiden, gevoelens maak je onbewust?

Als je weet wat je onbewuste belemmeringen zijn, kun je ze veranderen met behulp van NLP-verandertechnieken.

Wat is NLP?

NLP (Neuro Liguistisch Programmeren) helpt mensen om de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedragingen te herkennen en op een positieve manier te veranderen.

NLP gaat uit van de overtuiging dat we weliswaar worden beïnvloed door onze omstandigheden en onze levensgeschiedenis, maar dat we er niet aan zijn overgeleverd. NLP stelt dat ieder mens de innerlijke hulpbronnen heeft om dat te kunnen wat hij wil kunnen en zijn unieke persoonlijke mogelijkheden tot uitdrukking te brengen. Hulpbronnen hoeven niet van buiten te worden toegevoegd, maar kunnen in de eigen levenservaring worden gevonden. Met NLP-coaching onderzoek je wat je wilt bereiken, wat je tegenhoudt, wat je nodig hebt en hoe je dat kunt realiseren.

Goed contact is voor het behalen van het gewenste resultaat van essentieel belang. Een goede therapeut-cliënt relatie wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen, gevoelsmatige betrokkenheid, bereidheid om elkaar te volgen, respect voor elkaars wereldmodel en op elkaar gerichte aandacht.

Achtergrond van NLP:

NLP is ontwikkeld door Richard Bandler en John Grinder. In de jaren ’80 waren zij vanuit hun professionele achtergrond sterk geïnteresseerd in de vraag “Hoe komt het dat de ene therapeut zo succesvol is en de andere faalt?”
Tijdens intensieve, diepgaande studies en observaties ontdekten zij de structuur die onze hersenen volgt om via ons neurologisch systeem onze eigen subjectieve werkelijkheid te creëren. Omdat taal daarbij een belangrijke rol speelt, hebben zij hun ontdekking Neuro Linguïstisch Programmeren genoemd.