Hartcoherentie

Wat is hartcoherentie?

Hartcoherentie is een methode van ademhalen, waarbij je via je ademhaling invloed uitoefent op de regelmaat van je hartritme. Een regelmatiger hartritme brengt het emotionele brein (limbische systeem) meer in balans.

Het effect daarvan is, dat je op een meer effectieve manier om kunt gaan met stress en emoties. Dat geeft een meer helpende toestand voor gewenst gedrag. Het helpt dus tegen eetbuien. Tegelijk komen de regelsystemen voor alle automatische lichaamsfuncties meer in balans waardoor het lichaam zich kan herstellen. Zo helpt het je lichaam om het van nature gezonde gewicht weer aan te nemen. Van hartcoherentie is aangetoond dat het de buikomvang positief beïnvloedt, zelfs zonder iets aan de voeding te veranderen!